3D Laser Scanner

Aquesta tecnologia ens permet realitzar models 3D de tot allò que es desitgi inventariar (aplicacions d'arquitectura, d'arqueologia, industrials, ...)

Els treballs que s'ofereixen a través d'aquesta tècnica de captura massiva de dades obren un nou ventall de possibilitat impensables fins a l'actualitat. 

 

ModelitacioTorresAT.gif