Realitat Augmentada

La realitat augmentada és la combinació de la realitat més el món virtual.

Aquesta tecnologia té diverses aplicacions però les més clara seria la turística per a la generació de guies interactives.