Cartografia amb UAVs
There are no translations available

Emprant tècniques anàlogues a les emprades en fotogrametria aèrea convencional, es realitzen vols amb drones per a obtenir una gran varietat de productes cartogràfics. Alguns dels productes són: Model Digital de Superfícies, Cartografia 3D, Malles 3D (amb o sense textura fotogràfica), Ortofotografies HD (1 pix/cm)....

Aquesta tècnica permet plantejar-nos resoldre amb fotogrametria aèrea projectes que fins al moment resultava econòmicament inviable, ja què els costos de producció es minimitzen.

Premeu aquí per a descarregar-vos el dossier explicatiu...   

amfiteatre_orto.jpg.jpg